Home » Serial Killer พลิกแผนฆ่า (สิบศพ, #10) by ปองวุฒิ
Serial Killer พลิกแผนฆ่า (สิบศพ, #10) ปองวุฒิ

Serial Killer พลิกแผนฆ่า (สิบศพ, #10)

ปองวุฒิ

Published September 2013
ISBN :
Paperback
176 pages
Enter the sum

 About the Book 

ตายไปแลวแตนอนตาไมหลับ...อยากลุกขึนมา ‘สับ’ ฆาตกรชัว!---------------สิบศพเรืองราวของวิญญาณที ‘นอนตายตาไมหลับ’จะเกิดอะไรขึนเมือพวกเขา ‘ลุกขึนมา’เพือทีจะบอกวาตัวเองตายยังไง...และอะไรทีพวกเขาตองการ‘ทวงคืน’ศพที 10 Serial Killer พลิกแผนฆา. . . . . . . . .Moreตายไปแล้วแต่นอนตาไม่หลับ...อยากลุกขึ้นมา ‘สับ’ ฆาตกรชั่ว!---------------สิบศพเรื่องราวของวิญญาณที่ ‘นอนตายตาไม่หลับ’จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขา ‘ลุกขึ้นมา’เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองตายยังไง...และอะไรที่พวกเขาต้องการ‘ทวงคืน’ศพที่ 10 Serial Killer พลิกแผนฆ่า. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ผู้กองอนุชา ตำรวจหนุ่มไฟแรงที่กำลังตามสืบเรื่องราวการฆาตกรรมต่อเนื่องเขาลงทุนหาทางทำพิธีกรรมเพื่อให้ตัวเองมองเห็นวิญญาณแม้จะกล้าพูดว่าไม่กลัว แต่เขาก็ไม่เคยคิดอยากเจอผีแต่ในเมื่อการไปเจอกับผี เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เขารู้ความจริงได้ชายหนุ่มจึงลืมตัวกลัวตาย ตัดสินใจไปตามหาวิญญาณที่มีชื่อว่า ชนินทร์เขาขอความร่วมมือจากชนินทร์ ให้ช่วยสะสางคดีฆาตกรรมปริศนานั่นก็เพราะวิญญาณหนุ่มนั้น เป็นเหยื่อรายล่าสุดที่ถูกฆาตกรลงมือฆ่าเป็นการลงมือฆ่าด้วยวิธีการที่เหี้ยมโหดทรมานและแสนแปลกประหลาดที่สุดชนินทร์จำเรื่องราวก่อนตายไม่ได้เลย แต่ถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจหนุ่มพิณนภา น้องสาวของเขาอาจเป็นรายต่อไป ซึ่งเขาไม่อาจยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่!ทางเดียวที่เลือกได้คือพลิกแผนฆ่าดูสักตั้ง...แล้วกลั้นใจรอดูผลของมันไม่แน่ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างหลัง...อาจทำให้ช็อค!